Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Đà Nẵng chỉ mặt công chức 'cắp ô'

Đà Nẵng chỉ mặt công chức 'cắp ô' Giám đốc Sở Nội vụ Đặng Công Ngữ "khoe" với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rằng Đà Nẵng đã nhận diện được 30% công chức không làm được việc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NỆM LIÊN Á